AD
AD
AD

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံ မကၠဆီကိုစီးတီးတြင္က်င္းပမည့္ “FIRST Global Robotics Challenge” စက္ရုပ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုု ကိုယ္စားျပဳၿပီး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ လူငယ္မ်ားကို  ဖန္တီးရာမွ ရွာေဖြေနၿပီျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္ၿပီး ႏွစ္စဥ္က်င္းပတဲ႔ အဆိုပါၿပိဳ္င္ပြဲကို ႏိုင္ငံတစ္ကာမွ လူငယ္မ်ား ရင္းႏွီးစြာေတြ႕ဆံုကာ အတူတကြယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။

 

ဖန္တီးရာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အၿမဲတန္းကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္႕အားေလ်ာ္စြာ ယခုလည္း FIRST Global Robotics Challenge စက္ရုပ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳမည့္အသင္းကို ေစလႊတ္ရန္ လူေရြးခ်ယ္မႈစတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါလူေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အသက္ ၁၄ ႏွင့္ ၁၈ ၾကား mechanical design ပိုင္း၊ Electronics ပိုင္း ႏွင့္  Programming ပိုင္းတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား လူေတြ႕ေခၚယူစစ္ေဆးၿပီး ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္သား ၅ ေယာက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအသင္းအျဖစ္ မကၠစီကိုႏိုင္ငံသို႕ သြားေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

play

 

အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲအား ကမာၻေပၚရွိလူငယ္မ်ား Science (သိပၸံ)၊ Technology (နည္းပညာ)၊ Engineering (အင္ဂ်င္နီယာ) နဲ႕ Mathematics (သခ်ာၤ အတတ္ပညာ) (STEM) တို႕တြင္ ပုိမိုစိတ္၀င္စားလာေစရန္ FIRST Global အဖြဲ႕အစည္းမွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွ စတင္၍  ႏွစ္စဥ္ ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ လူမႈေရးေနာက္ခံ၊ ဘာသာစကား၊ ဓေလ႔ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာအယူ၀ါဒ မတူညီေသာ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ လူငယ္မ်ားအား ေပါင္းကူးတံတားတစ္ခုတည္ေဆာက္ေပးၿပီး အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုကာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။

 

 

ထုိၿပိဳင္ပြဲကို အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးက်င္းပသကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ အသင္းတစ္သင္းသာ ဝင္ေယာက္္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ စက္ရုပ္မ်ားကိုၿပဳလုပ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ တြင္ ထူးခ်ြန္ထက္ျမတ္ေသာ လူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ားပါဝင္သည္႕ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ဖန္တီးရာမွ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္  ေစလႊတ္ခဲ့ရာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၇ ႏိုင္ငံရွိသည့္အနက္ ျမန္မာကိုယ္စားျပဳအသင္းသည္ တစ္ကမာၻလံုးတြင္ အဆင့္ ၆ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

 

ဖန္တီးရာ Makerspace Manager ျဖစ္သူ ကိုထူးေဝထက္က ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကာသြားခဲ့ပါသည္။

 

“အခုဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မႏွစ္ကဝင္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ အသင္းကို အားက်အတုယူၿပီး ဒီႏွစ္မွလည္း ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒီၿပိဳင္ပြဲက အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ အဓိကထားၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္တာထက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး စိန္ေခၚမႈေတြကို ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မတူညီတဲ့ ႏိုင္ငံေတြနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အသင္းေတြက အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းဆက္သြယ္ၾကၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကတာျဖစ္ၿပီး ဒီႏွစ္ျပိိဳင္ပြဲမွာေတာ႔ National Academies of Engineering ကေန ကမာၻေပၚမွာရွိတဲ႔ သိပၸံနဲ႕ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အဓိက အခက္အခဲ ၁၄ ခုထဲက တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ “Energy Impact” ဆိုတဲ႔ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေန ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္”

play

 

ၿပိဳင္ပြဲမစတင္မွီ သံုးလအလိုုျဖစ္ေသာ ေမလ ၁ရက္ေန႕တြင္ (ႏိုင္ငံေဒသေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္) ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စက္ရုပ္တည္ေဆာက္ရန္ ထပ္တူက်ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားပါဝင္သည္႕  Robot Kitကို ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဖန္တီးရာမွလည္း ျမန္မာကိုယ္စားျပဳအသင္းအတြက္ လူေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ပါဝင္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ နည္းေပးလမ္းညႊန္မႈမ်ား တို႕အျပင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ အဖြဲ႕သည္ စက္ရုပ္တည္ေဆာက္ခ်ိန္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ပုံစံထုတ္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္တပ္ဆင္ျခင္းတို႕ကို ဖန္တီးရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္ေရးထားေသာ စာစီစာကံုးႏွင့္အတူ မိမိတုိ႕၏အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို www.bit.ly/FGCregister တြင္ မတ္လ ၃၁ ရက္ မတိုင္မွီ  ဝင္ေရာက္ျဖည့္စြက္ၿပီး စာရင္းေပးသြင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပဏာမေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူမ်ားကို ဧၿပီလတြင္ လူေတြ႕စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရရွိသူ ၅ ဦးကို ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD

AD