AD
AD
AD

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ အြန္လိုင္းမွ ဆရာ ရွာေဖြေရး ပလက္ေဖာင္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ MMTutors သည္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ Seed Myanmar, Trust Venture Partners Myanmar ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ ႏွံသူ ဦးေအာင္ထြန္းတို႔ထံမွ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

play
Photo: MMTutors

 

ႏွစ္စဥ္ အထက္တန္းတက္ေရာက္ေျဖဆိုၾကေသာ  ေက်ာင္းသားဦးေရ (၂) သန္းေက်ာ္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာ ေရးစနစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲသည္ အေရးၾကီးေသာအခန္းက႑မွပါဝင္ၿပီး ေက်ာင္းသားဦးေရ  (၄) သိန္းေက်ာ္ဟာ ႏွစ္စဥ္ က်ဴရွင္ႏွင့္ စာသင္ဂိုက္မ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ စိတ္ခ်ယံု ၾကည္ရေသာ စာသင္ဂိုက္ဆရာ မ်ားကို လိုအပ္မႈ၊ ေတာင္းဆိုမႈမွာ ျမင့္တက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း  ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားမွာ ကြ်မ္းက်င္   ေသာ၊ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရျပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ စာသင္ဂိုက္မ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ အခက္အခဲ မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ မ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရလ်က္ ရွိေသးသည္။

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ MMTutors တြင္ယခု စာသင္ၾကားရျခင္းကို စိတ္လိုလက္ရရွိ ေသာ ကြ်မ္းက်င္ tutor ဆရာမ်ားစြာ ရွိေနျပီးျဖစ္ပါသည္။ သင္ယူမႈရင္းျမစ္မ်ား ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း၊ tutorမ်ား အရည္အေသြး ျပည့္ဝျခင္း၊ ေက်ာင္းသားအရည္အခ်င္းအလိုက္ စာသင္ပံုစနစ္မ်ား ညိွႏိႈ္င္း၍ရျခင္း၊ လစဥ္ပံုမွန္   ေက်ာင္းသား အရည္အခ်င္း အစီရင္ခံစာ ေပးပို႔ျခင္း၊ မၾကာခဏ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲမ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊ မိဘမ်ားအတြက္ အခမဲ့ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံေပးျခင္းမ်ား စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ျခင္းက MMTutors ၏ အားသာခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

 

 “ငယ္ငယ္ကတည္းက ေက်ာင္းေတြရဲ႕ စာသင္စနစ္၊ အျပိဳင္အဆိုင္မ်ားၾကတဲ့ ပညာေရးနဲ႔ ညီမတို႔ေတြရဲ႕ စာ ေလ့လာတဲ့ ပံုစံႏႈန္းထားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အခက္အခဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားၾကီး ရွိခဲ့တယ္။ အလယ္ တန္း  ေလာက္ကစျပီး ေက်ာင္းသားတိုင္းနီးပါး study guide မျဖစ္မေနကို ေခၚရတယ္။ ညီမတို႔ ေက်ာင္းသား မိဘေတြကို စစ္တမ္းေကာက္ၾကည့္ေတာ့ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရျပီး ကေလးေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို ျမွင့္တင္ ေပးႏိုင္တ့ဲ guide မ်ိဳးရဖို႔အတြက္ မလြယ္ကူဘူးဆိုျပီး အမ်ားဆံုးေျပာၾကတယ္။ ဆရာေတြက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အရည္အေသြး အရမ္းကြာျပီး တကယ္ေတာ္တဲ့ guide ေတြက်ေတာ့ ရဖို႔ခက္တယ္ လို႔ၾကား ရတယ္” ဟု MMTutors ၏တည္ေထာင္သူ မဖူးပြင့္အိမ္ (ခ) Taylor မွေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

ဆက္လက္၍ မဖူးပြင့္အိမ္မွ “အဲဒါေၾကာင့္ ဒီလိုမိဘေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြ၊ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးေတြကို မွ်ေဝသယ္ ေဆာင္ေပးဖို႔ ညီမတို႔ MMTutors ကို တည္ေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာတိုးတက္မႈကို အသံုးခ်ျပီး  ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္နဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေလ့လာမႈေတြကို ေကာင္းတဲ့ေျပာင္းလဲမႈေတြ ကူညီဖန္တီးေပးသြား ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ညီမတို႔ MMTutors အေနနဲ႔ customer ေတြအတြက္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရတ့ဲ ကြ်မ္းက်င္ tutor ေတြနဲ႔ စနစ္က်တဲ့ သင္ၾကားနည္းစနစ္ေတြကို ရရွိႏိုင္တဲ့ရင္းျမစ္တစ္ခု၊ tutor ေတြအတြက္ လည္း ဝင္ေငြအားျဖင့္ေရာ ဘဝတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ တျခားအခြင့္အလမ္းေတြကိုေရာ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္တဲ့ အသိုက္ အဝန္း ေနရာ တစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ ညီမတို႔ ၾကိဳးစားသြားမွာပါ” ဟု  Duwun Tech ကိုေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

Phandeeyar မွေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ သင္ၾကားျပသမႈ ရရွိထားေသာ MMTutors သည္ ေနာက္ထပ္ မိဘ မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား အေရအတြက္ မ်ားမ်ားထံ ေရာက္ရွိေစရန္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းကို  ေသခ်ာလည္ပတ္လ်က္ ရွိသည္။ မူရင္းအမည္ VIMIC ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အာရုံစိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလ်က္ရွိေသာ Seed Myanmar ၏ အားတက္သေရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ Trust Venture Partners ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေအာင္ထြန္းတို႔ထံမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ရရွိခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါ သည္။

 

Seed Myanmar ၏ Venture Partner ျဖစ္သူ ကိုရဲျမတ္မင္းမွလည္း “Seed Myanmar အေနနဲ႔ MMTutors ကို ရင္းႏွီးေထာက္ပံ့ရတာ စိတ္လႈပ္ရွားစရာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးက႑မွာ ေရွာင္လႊဲလို႔မရတဲ့ အားနည္းခ်က္   ေတြ ရွိေနေသးပါတယ္။ MMTutors ရဲ႕ အင္အား၊ ဆန္းသစ္တဲ့ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ ဒီအားနည္းခ်က္ေတြကို  ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” လို႔ဆိုပါတယ္။

 

လက္ရွိတြင္ MMTutors တြင္ တရားဝင္ စာရင္းသြင္းထားေသာ tutor ေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ရွိေနျပီး အစိုးရ ေက်ာင္းဘာသာရပ္မ်ား၊ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ SAT, GMAT နွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ တိုးတက္မႈ အရည္အခ်င္း ဆိုင္ရာ သင္တန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေန ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအား အဆင့္ျမင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းလံုးကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႏွင့္ မည္သူမဆို ေလ့လာသင္ၾကား လိုေသာ အရာရာတိုင္း အတြက္ သင္ၾကားေရးစင္တာတစ္ခု ျဖစ္လာရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။

 

MMTutors ကို ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ စာသင္ဆရာမ်ား၏ သေဘာတရားကို ေကာင္းစြာသိရွိ နားလည္ထား ျပီး ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စာသင္ႏွစ္ အေတြ႕အၾကံဳေပါင္း ၁၆ ႏွစ္ရွိၾကေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။ MMTutors သည္ မိဘ မ်ားႏွင့္  ေက်ာင္းသားမ်ား လိုလားေသာ၊ ႏွစ္သက္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျပည့္စံုသည့္ study guide ကို ရွာေဖြ မိတ္ဆက္ေပးျပီး စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိကာ ထိေရာက္မႈရွိေသာ ေလ့လာသင္ၾကားမႈမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပး လ်က္ရွိေသာ အြန္လိုင္းစာသင္ ပလက္ေဖာင္း ကြန္ယက္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD

AD