AD
AD
AD

ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ UCSY မွ အိမ္ရွင္အျဖစ္  ၾကီးမွဴးက်င္းပသြားတဲ့ 2017 ACM-ICPC Asia-Yangon Regional Programing ျပိဳင္ပဲြဆုေပးပဲြကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန ့က က်င္းပခဲ့ျပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီးမင္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ပထမဆုရရိွသြားပါတယ္။

Postby

 

ယခုျပိဳင္ပြဲမွာ ျပည္တြင္းကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ားမွ ျပိဳင္ပဲြဝင္ ၃၁ သင္းနဲ ့အာရွတြင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ ထိုင္း ၊ စကၤာပူ ၊ ဂ်ပန္ ၊ အင္ဒိုနီးရွား နဲ ့ဗီယက္နမ္တို ့မွ ျပဳိင္ပဲြဝင္ ၁၅ သင္းတို ့ပါဝင္ခဲ့ျပီး ဒီဇင္ဘာ ၉ ၊ ၁၀ ႏွစ္ရက္တာ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပိဳင္ပဲြမွာ ပထမဆုကို ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ဟိုခ်ီမင္းတကၠသိုလ္ ၊ ဒုတိယဆုကို စကၤာပူမွ နန္းယန္နည္းပညာတကၠသိုလ္နဲ ့တတိယဆုကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသိုလ္တို ့မွ ရရိွသြားတယ္လို ့သိရပါတယ္။

play

 

ထိပ္ဆံုး ဆယ္သင္းစာရင္းမွာေတာ့ ဗီယက္နမ္မွ ၃ သင္း ၊ စကၤာပူနဲ ့အင္ဒိုနီးရွားတို ့မွ ၂ သင္းစီ ၊ ဂ်ပန္ ၊ ထိုင္ဝမ္နဲ ့ထိုင္းတို ့မွ ၁ သင္းစီ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။

Postby

 

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD

AD