မေလ ( ၉ )

မိဿရာသီဖွား

--- 

တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့်ဆောင်ရွက်သွားပါ။
ပြိဿရာသီဖွား

----

ဆောင်ရွက်မှုလမ်းကြောင်းတွင် အခက်ခဲမည်မျှကြုံစေ ရပ်တန့်ခြင်းမပြုပါနှင့်။


မေထုန်ရာသီဖွား

----

စကားရှုပ်ထွေးခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။


ကရကဋ်ရာသီဖွား

----

အလုပ်အကြံအောင်မြင်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်မည်။


သိဟ်ရာသီဖွား

----

စိတ်ချမ်းမြေ့ရမည်။ကန်ရာသီဖွား

----------

လာဘ်ပွင့်ခြင်းများကြုံမည်။
တူရာသီဖွား

---- 

စီးပွားရေး ကံကောင်းနေမည်။ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား

-----

ပညာသင်တန်းနှင့်ပက်သက်သော ကိစ္စများအောင်မြင်မည်။


ဓနုရာသီဖွား

----

ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မည်။မကာရ ရာသီဖွား

----

မထင်မှတ်ဘဲ ဝင်ငွေဝင်မည်။
ကုမ်ရာသီဖွား

------

သူတစ်ပါး ပစ္စည်းအား ခေတ္တယူသုံးစွဲရင်း ပျက်ယွင်းကာ ကြားစိုက်ပြင်ရတတ်သည်။မိန်ရာသီဖွား

----

မထင်မှတ်ဘဲ ခရီးပေါ်မည်။
က္က