မေလ ( ၁၅ )

မိဿရာသီဖွား

---  

အလောတကြီး မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ပြိဿရာသီဖွား

----

အခက်အခဲများကျော်လွှားနိုင်မည်။


မေထုန်ရာသီဖွား

----

အကုန်အကျ များနေတတ်သည်။ကရကဋ်ရာသီဖွား

----

မိသားစုဝင် ငွေကောင်းမည်။


သိဟ်ရာသီဖွား

----

အခက်အခဲများသည် နေရာမရွေးမှ ပေါ်ပေါ်က်မည်။ကန်ရာသီဖွား

----------

စိတ်ကူးသစ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဝန်မလေးသင့်။တူရာသီဖွား

---- 

ရွှေရတနာ ပစ္စည်းများ ကျပျောက်တတ်သည်။


ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား

-----

ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တွက်ဆထားသည်များ တလွဲတချော် ဖြစ်တတ်သည်။ဓနုရာသီဖွား

----

အလွန်သတိရှိရမည့် ကာလဖြစ်သည်။
မကာရ ရာသီဖွား

----

အလောတကြီး ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဆင်ခြင်ပါ။ အမှားပါတတ်သည်။


ကုမ်ရာသီဖွား

------

အိမ်တွင်းရေး အညံ့ရှိတတ်သည်။


မိန်ရာသီဖွား

----

မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း တိုးပွားမည်။က္က